AİHM BAŞVURU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve sözleşmenin ek
protokolleriyle güvence altına alınmış temel hakları zedeleyici bir durum olması karşısında
gerçek ve tüzel kişilerin belirli kurallar çerçevesinde başvurabileceği uluslararası bir yargı
merciidir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye’nin aralarında olduğu birçok Avrupa
devleti tarafından tanınmış olup partner ofisimizin de bulunduğu Fransa’nın Strazburg
kentinde faaliyetlerini yürütmektedir.
İç hukuk yollarının tüketilmesi durumunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılacak
başvurularda ve bu mahkemede görülen davalarda tarafımızca danışmanlık ve vekillik hizmeti
sunulmaktadır.
Büromuz yönetici ortaklarından Av. Kerem TUFAN uzun yıllar Fransa’nın Strazburg
kentinde ikamet etmiş ve eğitim almış olup Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi işleyişine
oldukça hakimdir. Danışmanlarımızdan Av. Gülcan DOYDUK ise uzun süre Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nde çalışmış olup halihazırda Fransa’nın Strazburg kentinde, partner
ofisimiz bünyesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdindeki davalar ile yoğun bir
biçimde ilgilenmektedir.
Büromuz bünyesindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davaları -Av. Gülcan DOYDUK
ve ekibi tarafından özellikle yerinde takip ve kontrol edilerek- ekibimizce etkin ve
profesyonel bir biçimde yürütülmektedir.