UZMANLIK ALANLARIMIZ

Aile Hukuku

Hukuk büromuzda aile hukuku kapsamında nişanlanma, nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları bulunmakta ise de, ağırlıklı dava türünü boşanma davaları oluşturmaktadır.

Detay

AİHM Başvuru ve Dosya Takibi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye’nin aralarında olduğu birçok Avrupa
devleti tarafından tanınmış olup partner ofisimizin de bulunduğu Fransa’nın Strazburg
kentinde faaliyetlerini yürütmektedir.
Detay

KVKK ve Uyum Süreci

Bilgin Tufan Aktan Hukuk Bürosu, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuatlar kapsamında, her bir müvekkil özelinde KVKK uyum kapsamında hukuki açıdan önlem alınması gereken her konuda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Detay

Eczacılık ve Sağlık Hukuku

BTA Avukatlık bürosu ilaç ham maddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki açıdan kontrolü ile ilaç ve sağlık hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Detay

İdare Hukuku

BTA Hukuk Bürosu, müvekkillerinin imar, idari ceza ve vergiler, düzenlenmiş piyasalarda ruhsatlandırma ve lisanslandırma işlemleri ve benzeri pek çok çeşitli idari uyuşmazlıkları çözümlenmektedir.

Detay

Ceza Hukuku

BTA Hukuk Bürosu soruşturma aşamasından itibaren gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza dava konularında müvekkillerine danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Detay

Ticaret Hukuku

Türk Ticaret Kanunu’nda anonim, limited, komandit ve kolektif şirketlerin kuruluşu, işleyişi ve sona erişine ilişkin hukuki düzenlemeler yer almakta olup, aynı zamanda ortaklar arasındaki hukuki ilişkilere dair hükümler de mevcuttur.

Detay

Gayrimenkul Hukuku

Büromuz Gayrimenkul Hukuku Kapsamında; her türlü kira sözleşmelerini hazırlamakta, inşaat projelerinin hukuki sürecinde yer alarak İmar Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Kadastro Kanunu, Tapu Kanunu gibi tüm konularda hizmet vermektedir.

Detay

İcra ve İflas Hukuku

Büromuz, İcra ve İflas Hukuku alanında, tahsilinde sorun yaşanan alacaklara ilişkin haciz işlemleri ile alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde müvekkillerine  avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Detay

Sözleşmeler Hukuku

BTAHukuk Bürosu olarak gerçek ve/veya tüzel kişiler arasında kendi iradeleri ile oluşturacakları hukuki bağların tarafların çıkarlarına ve hakkaniyete en uygun şekilde oluşturulması hususunda hizmet vermekteyiz.

Detay

İŞ Hukuku

İş Sözleşmeleri ile ilgili olarak, hizmet verdiğimiz şirketlere çalışanlarının görev tanımlarına uygun bireysel iş sözleşmelerinin hazırlanması, kilit çalışanlar için rekabet yasağı sözleşmesi ve gizlilik sözleşmelerinin oluşturulması gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Detay

Tahkim ve Uyuşmazlık Hukuku

Büromuz, uyuşmazlığın niteliğine göre Müvekkil yararını gözeterek alternatif çözüm yolları üretmektedir. Tahkim ise, bu yollardan birisi ve uyuşmazlığın taraflarca seçilen kişi veya kurumlar tarafından nihai olarak çözümlenmesidir.  

Detay