Aile Hukuku

Hukuk büromuzda aile hukuku kapsamında nişanlanma, nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, evlenmenin butlanına ilişkin davalar bulunmakta ise de, ağırlıklı dava türünü boşanma davaları oluşturmaktadır.

Boşanma ile birlikte veya boşanmadan sonra ayrı olarak lehe/aleyhe ikame edilen, eşler arasındaki uygulanması gerekli mal rejimine ilişkin ihtilaflar, tanıma ve babalık davaları, evlat edinme, velayet ve nafaka davaları da sıklıkla verilen hukuki hizmetlerdendir.

4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunu çerçevesinde Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen tedbirlerden ayrı olarak, eşlerden birinin veya çocukların beya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kalmasından ötürü ilgili mahkemeden gerekli tedbir kararlarının çıkartılması temin edilmekte, evlenme ve boşanma ile ilgili her türlü ihtilafa çözüm sunulmaktadır.