Sözleşmeler Hukuku

BTA Hukuk Bürosu olarak gerçek ve/veya tüzel kişiler arasında kendi iradeleri ile oluşturacakları hukuki bağların tarafların çıkarlarına ve hakkaniyete en uygun şekilde oluşturulması hususunda hizmet vermekteyiz.

Genel olarak bu süreç; ihtiyaçların ortaya çıkması, tekliflerin verilmesi, tekliflerin taraflarca değerlendirilmesi, tekliflerde anlaşmaya varılması, sözleşme kurulması, borçlunun yükümlülükleri, alacaklının yükümlülükleri, sözleşmenin ifası ve sözleşmenin sona ermesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Bu çerçevede, başta Anonim ve Limited Şirketler ana sözleşmeleri, ana sözleşme değişiklikleri olmak üzere;

 • gemi kiralama sözleşmesi,

 • personel sözleşmesi,

 • iş sözleşmesi,

 • kira sözleşmesi,

 • reklam sözleşmesi,

 • alım-satım sözleşmesi,

 • inşaat sözleşmesi,

 • danışmanlık sözleşmesi,

 • tasarım sözleşmesi,

 • oyuncu sözleşmesi,

 • tedarik sözleşmesi,

 • üretim sözleşmesi,

 • gizlilik sözleşmesi,

 • menajerlik sözleşmesi ve benzeri nitelikte sözleşmeler alanında uzman avukatlarımız tarafından yapılmaktadır.

Büromuz tarafından iş bu sözleşmeler gerek Türkçe gerekse başta İngilizce olmak üzere talep edilen dillerde hazırlanabilmektedir.