Tahkim ve Uyuşmazlık Hukuku

Büromuz, uyuşmazlığın niteliğine göre Müvekkil yararını gözeterek alternatif çözüm yolları üretmektedir. Tahkim ise, bu yollardan birisi ve uyuşmazlığın taraflarca seçilen kişi veya kurumlar tarafından nihai olarak çözümlenmesidir.  

Tahkimin son yıllarda oldukça yaygınlaşmasının ve tercih edilmesinin sebebi; tahkim yargılamasının seri olması, yargılamanın gizliliği nedeniyle ticari sırların saklanabilmesi, hakemlerin uzlaştırıcı özelliği nedeniyle barışçı yolarla uyuşmazlığın çözümlenmesindendir.

Büromuz tarafından duruşma yoluna başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için de aynı efektif çözümler sunulmaktadır. Özellikle yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de uygulanması konusunda çözümler bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren çoğu sektördeki ihtilafların çözümlenmesinde tahkim yoluna sık başvurulmaktadır.

Bilgin Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize uluslararası ya da yerel hakem heyetleri veya diğer tahkim kurumları nezdinde yapılacak işlemler konusunda hukuki destek sağlamanın yanı sıra, yabancı yargı makamlarınca alınan kararlarının Türkiye’de tanınma ve tenfizi konularında da temsil ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.