Gayrimenkul Hukuku

Büromuz Gayrimenkul Hukuku Kapsamında; her türlü kira sözleşmelerini hazırlamakta, inşaat projelerinin hukuki sürecinde yer almakta, İmar Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Orman Kanunu, Kadastro Kanunu, Tapu Kanunu, 3091 sayılı Taşınmaz Zilyetliğine Tecavüzün Önlenmesi Kanunu, İmar Affı Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Kurul Mevzuatı, Kıyı Kanunu kapsamında gayrimenkul ile ilgili  her türlü hukuksal sorunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri,

 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi, 

 • Gayrimenkul Alım ve Satımı hususunda ilgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık hizmeti verilmesi, gerekli sözleşmelerin hazırlanması,

 • İntifa, Sükna ve Şufa gibi sınırlı ayni hakların kurulması, sona erdirilmesi gibi işlemlerin yapılması,

 • İstirdat Davası,

 • El Atmanın Önlenmesi -Müdahalenin Men’i Davası,

 • Ecrimisil Davası,

 • Ortaklığın Giderilmesi-İzale-i Şuyu- Davası

 • Tapu Tescili ve İptali Davası,

 • Kat Mülkiyeti İle İlgi Uyuşmazlıklar, 

 • Kiranın Tespiti ve Uyarlanması, 

 • Tahliye Davaları bu alanda Büromuzun dava ve danışmanlık hizmeti verdiği konulardır.