KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE UYUM SÜRECİ

Kişisel Verilerin Korunması konusunun ülkemizde yasalaşması hususunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun, veri işleme, veri sahibi, veri sorumlusu, veri işleyen gibi tanımlar ile Veri Koruma Kurumu ve Kurulu gibi düzenleyici yapıları oluşturmuş; buna paralel olarak veri sahibi gerçek kişiye haklar, veri sorumlusu ve veri işleyen gerçek veya tüzel kişilere ise yükümlülükler ve yaptırımlar getirmiştir.

Bu yükümlülüklere yaptırımlara uymayan gerçek ve/veya tüzel kişiler için 1 – 4 yıl arasında hapis cezaları ve ilgili kabahatler için 1.000.000-TL’ye kadar para cezaları gibi yaptırımlar bulunmaktadır.

Bilgin Tufan Aktan Hukuk Bürosu, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuatlar kapsamında, her bir müvekkil özelinde;

–          Müvekkillerin tabi olduğu yükümlülüklerin belirlenmesi ve analizi

–          Müvekkillerin müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi

–          KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam olarak uyum sağlanabilmesi için ilgili tüm departmanlara şirket içi farkındalık eğitiminin verilmesi gibi hizmetler de dahil olmak üzere KVKK uyum kapsamında hukuki açıdan önlem alınması gereken her konuda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.