Ticaret Hukuku

Türk Ticaret Kanunu’nda anonim, limited, komandit ve kolektif şirketlerin kuruluşu, işleyişi ve sona erişine ilişkin hukuki düzenlemeler yer almakta olup, aynı zamanda ortaklar arasındaki hukuki ilişkilere dair hükümler de mevcuttur. Hukuk büromuz şirketlere Türk Ticaret Kanunu kapsamında her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır; 

 • Birleşme ve Devralma, 

 • Şirket Bölünmeleri,

 • Şirket Nev’i Değiştirilmesi,

 • Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşları, 

 • Anonim Şirketlerin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarının Hazırlanması,

 • Limited Şirketlerin Ortaklar Kurulu Kararlarının Hazırlanması,

 • Sermaye Artışları ve Azalışları,

 • Şirket Ana Sözleşmelerinin Değiştirilmesi,

 • Şirket Hisse Devirleri,

 • Ortaklıktan Çıkarma Davaları,

 • Ortaklıktan Çıkma Davaları,

 • Şirket Tasfiyesi.