İş Hukuku

 • Bireysel İş Sözleşmeleri ile ilgili olarak, hizmet verdiğimiz şirketlere çalışanlarının görev tanımlarına uygun bireysel iş sözleşmelerinin hazırlanması, kilit çalışanlar için rekabet yasağı sözleşmesi ve gizlilik sözleşmelerinin oluşturulması gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

  Personel Özlük Dosyalarının Güncelliği tarafımızdan takip edilmekte olup, özlük dosyalarının revize edilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. İş başvuru formu, Fazla mesai onay formu, Zimmet Sözleşmeleri, Kullanım Talimatları, Personel Değerlendirme ve Takip Formları, İzin Kayıtları başta olmak üzere kullanılan tüm formlar değişen yasal mevzuat çerçevesinde revize edilmektedir. Mevcut olmayan ancak ihtiyaç duyulduğu tespit edilen form çalışmaları da yapılarak evrak eksiklikleri tamamlanmaktadır.

  İbraname, Fesih Bildirimi, Tutanak tanzimi konularında destek verildiği gibi istifa işlemleri dahil olmak üzere tüm çıkış işlemlerinde imzalatılan evraklar hukuk denetiminden geçirilmektedir.

  • İhbar,

  • Kıdem tazminatı ve iş kazalarından doğan tazminat davaları,

  • Bireysel İş Sözleşmeleri ve Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili ihtilaflar,

  • Sigortalılığın Tespiti Davaları,

  • İşçi işveren arasındaki uyuşmazlıklardan doğan davalar,

  • İşe iade davaları

  alanlarında işveren ve işçinin temsili sağlanmaktadır.