Eczacılık ve Sağlık Hukuku

BTA Hukuk Bürosu ilaç ve sağlık hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu alanda sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • İlaç ham maddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki açıdan kontrolü,

 • Medula sistemi nedeniyle eczanelere uygulanan ilaç temin kesintisinden kaynaklanan alacak davaları,
 • İlaç üretim sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki açıdan kontrolü,

 • Gizlilik sözleşmeleri hazırlanması ve hukuki kontrolü,

 • İlaç dağıtım distribütörlük sözleşmeleri hazırlanması ve hukuki açıdan kontrolü,

 • Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve kontrolü,

 • İlaç geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması ve kontrolü,

 • İlaç sektörüne ilişkin muhtelif danışmanlık sözleşmeleri hazırlanması ve kontrolü,

 • Sınai Mülkiyet davalarının takibi (daha çok ilaç patentleri ve markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin),

 • Tehlikeli atıkların/ambalajların bertaraf/geri dönüşüm sözleşmeleri hazırlanması ve kontrolü,

 • İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili danışmalık hizmetleri,

 • Formasotik buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının tescil süreçlerinin takibi hizmetleri,

 • Sektördeki faaliyetlerden doğan diğer akdi ve idari uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi.